Iruzurraren aurkako neurrien plana

Iruzurraren aurkako neurrien plana

Europatik etor daitezkeen diru laguntzen kudeaketarako eta Legeak agindutakoarekin bat etorriz, Ezkio-Itsasoko Udal Osoko Bilkurak 2022ko ekainaren 9ko Ezohiko Batzarrean, iruzurraren aurkako neurrien plan bat onartu zuen,  berreskurapen, eraldaketa eta erresilientziako Europako funtsak behar bezala kudeatzeko.
Udal Osoko Bilkurak adierazpen instituzional bat ere onartu du. Adierazpen horrekin iruzurraren eta ustelkeriaren aurkako borrokarekiko erabateko uste eta konpromisoa erakusten du.

Adierazpen instituzionala (PDF)

Plana Ikusi (PDF)

Salaketen postontzia.

Udalaren web orriaren bidez irregulartasunak salatzeko prozedura bat gaitu da iruzurra@ezkio.eus korreo elektronikoa ezarrita. Iruzurraren Aurkako Koordinazio Zerbitzu Nazionalerako (IAKZN) esteka sartu da; organo hori arduratzen da iruzurraren aurka Europar Batasunak dituen finantza-interesak babestera bideratutako ekintzak koordinatzeaz, Iruzurraren Aurkako Borrokarako Europako Bulegoarekin (IABEB) lankidetzan eta honako hauek dira beraien loturak: :

http://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx

y:

https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_es

Irekitako salaketa-bide horien bidez, edozein pertsonak jakinarazi ahal izango ditu iruzur-susmoak eta honela detektatu ahal izan dira ustezko irregulartasunak, honako hauen berri emango delarik:
1. Salaketa kontuan hartuko da eta egindako kudeaketen emaitzak jakinaraziko zaizkie.
2. Datu pertsonalen konfidentzialtasuna eta babesa errespetatuko dira.
3. Ez dute errepresaliarik jasango eta funtzionario publikoen kasuan, ez dira zigortuko.

------------------------

Plan de medidas antifraude

Para la correcta gestión de las ayudas que puedan venir de Europa, y de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, El Pleno del Ayuntamiento de Ezkio-Itsaso en sesión extraordinaria celebrada en fecha 9 de junio de 2022, aprobó el Plan de Medidas Antifraude, para la gestión de los fondos Europeos para la Recuperación, Transformación y Resiliencia. De la misma forma el Pleno aprobó una declaración institucional en el que queda claro su firme compromiso de luchar contra el fraude y la corrupción.

Declaración Institucional (PDF)

Ver plan de medidas antifraude (PDF)

Buzón de denuncias.
Se habilita un procedimiento para la denuncia de irregularidades a través de la página web del Ayuntamiento  habilitando el correo electrónico iruzurra@ezkio.eus. Se ha incluido el enlace al Servicio Nacional de Coordinación
Antifraude (SNCA), órgano encargado de coordinar las acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude en colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), con los
siguientes enlaces: 

http://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx

y:

https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_es

A través de estos canales de denuncia abiertos, cualquier persona podrá notificar las sospechas de fraude y las presuntas irregularidades que, a ese respecto, pueda haber detectado, y se le informará de que:
1. La denuncia será tenida en cuenta y les serán comunicados los resultados de las gestiones realizadas.
2. Se respetará la confidencialidad y la protección de datos personales.
3. No sufrirán represalia alguna, ni serán sancionados en el caso de que se trate de funcionarios públicos.