Publicador de contenidos

UDAL LIBURUTEGIKO ZERBITZUA.

24·07·2024

UDAL LIBURUTEGIKO ZERBITZUA.

Kaixo herritar!!! Mezu honen bitartez Udal Liburutegia abuztuaren 12tik abuztuaren 31ra OPORRagatik itxita egongo dela adierazi nahi dizuegu. Bueltan, irailaren 2an ateak irekiko ditugu ohiko ordutegian, Astelehen,asteazken eta ostiraletan 17:00tik-20:00etara. -------------‐----------------------- Mediante el siguiente mensaje queremos informaros que del 12 de agosto al 31 de Agosto la biblioteca municipal permanecerá cerrada por vacaciones. El 2 de septiembre abrirá sus puertas en el horario habitual de 17:00 a 20:00, los lunes, miércoles y viernes.

GIZARTE LANGILEAREN ZERBITZUA.

23·07·2024

GIZARTE LANGILEAREN ZERBITZUA.

Kaixo herritar!!! Mezu honen bitartez Gizarte Langilea uztailaren 24tik abuztuaren 12ra OPORRETAN egongo dala adierazi nahi dizuegu. Ezkion bueltan abuztuaren 13an izango da ohiko ordutegian, 08:30etatik 12:30etara. -------------‐----------------------- Mediante el siguiente mensaje queremos informaros que del 24 de julio al 12 de agosto la trabajadora social estará de vacaciones. El 13 de agosto estará de vuelta en horario habitual de 08:30 a 12:30.

BIZIMODUAK

21·07·2024

BIZIMODUAK

FAMILI BISITA IGARTUBEITI BASERRI MUSEOAN, uztailak 21ean.

PINTXO ETA TXOXT!

20·07·2024

PINTXO ETA TXOXT!

IGARTUBEITI BASERRI MUSEOAN, uztailak 20ean.

ARTATXIKIA AHAZTURAN

20·07·2024

ARTATXIKIA AHAZTURAN

IGARTUBEITI BASERRI MUSEOAN, uztailak 20 eta 21ean.

EKIOLA URRETXU

12·07·2024

EKIOLA URRETXU

Ez galdu argindarraren fakturan aurrezteko aukera. *Informazio gehiago* / _Más información:_ 747 445 749 info@urretxuki.ekiola.eus *Informazio bulegoak* / _Oficinas de información:_ *Ezkio:* Asteartea / Martes: 9:00-13:00/ 14:00-18:00 Osteguna / Jueves: 9:00-13:00 *Urretxu:* Astelehena, asteazkena eta ostirala / Lunes, miércoles y viernes: 9:00-13:00 Astelehena, asteazkena eta osteguna / Lunes, miércoles y jueves: 14:00-18:00

10·07·2024

"ALEGI AUZOKO MADALENA JAIAK 2024"

Herri afarirako txartelak uztailak 15arte hartu daitezke 943 47 77 90 zbkira deituta ,628 43 74 22 Whatsap zbkira edo udala@itsaso.eus-era idatzita.

BILERA DEIALDIA.

10·07·2024

BILERA DEIALDIA.

Gaia: Gazteentzako lokala

SASIETA MANKOMUNITATEA

03·07·2024

SASIETA MANKOMUNITATEA

Altzari,etxetresna elektriko eta bestelako traste erabilezinak ateratzeko egutegia.2024ko 3.HIRUHILABETEA.

EUSKARA IKASTEN ARI DIREN HERRITARRENTZAT DIRU LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA BERRIA.

03·07·2024

EUSKARA IKASTEN ARI DIREN HERRITARRENTZAT DIRU LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA BERRIA.

Honen bidez adierazten da Ezkio Itsasoko Udaleko Osoko Bilkurak euskara ikasten ari diren herritarrentzako diru laguntzak arautzen dituen ordenantza berria onartu zuela, 20 24 ko maiatzaren 29 ko bileran. Honako hau da laburbilduta ordenantzaren edukia: Helburua: Diruz lagunduko dira euskara ikastea helburu duten ikastaroak, herrian euskaraz bizitzeko aukera bultzatzea baita helburua. Ez da udal honen helburuetan sart zen ezagutza maila altuko ikasketak diruz laguntzea. Onuradunak: „h Euskaltegietara edo herrian sortzen den taldera euskara ikastera joan diren herritarrak. Ikastaroak trinkoak, arinak, luzeak nahiz motzak izan daitezke. Euskalduntze, alfabetatze, sakontze ikastaro eta antzerako ikasketak hartuko dira kontuan. „h Barnetegietara euskara ikastera joan diren herritarrak. Kasu horretan, ikastaroen gastuak bakarrik hartuko dira kontuan (ez egonaldi, garraio eta bestelako gastuak). Euskalduntze, alfabetatze, sakontze ikastaro eta antzerako ikasketak lagunduko dira. Lagunduko ez direnak: EGA, 3. HE eta hortik goragokoak, eta goi mailako urratsak (11 eta 12). Euskaraz egindako bestelako ikasketak Norbere lanbiderako hizkuntza eskakizuna prestatzeko ikastaroak Bete beharreko baldintzak: Bete beharreko baldintzak: „h Eskatzailea EzkioEskatzailea Ezkio--Itsason erroldatuta egoteaItsason erroldatuta egotea urte bat lehenagotik.urte bat lehenagotik. „h Ikastaroa amaitzea.Ikastaroa amaitzea. „h Ikastaroa ongi aprobetxatzea eta gutxieneko asistentzia izatea.Ikastaroa ongi aprobetxatzea eta gutxieneko asistentzia izatea. „h ZergaZerga--betebeharrak egunean izatea Udalarekin.betebeharrak egunean izatea Udalarekin. „h 18 urte beteta izatea.18 urte beteta izatea. „h DeiDeialdi honetatik kanpo geratuko dira administrazio publikoren bateko aldi honetatik kanpo geratuko dira administrazio publikoren bateko langileak izanik, euskalduntze plan bereziren batean sartuta daudenak.langileak izanik, euskalduntze plan bereziren batean sartuta daudenak. Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Aurkeztu beharreko dokumentazioa: * Udalaren diru laguntza eskabidea behar bezala beteta.* Udalaren diru laguntza eskabidea behar bezala beteta. * Nortasun agi* Nortasun agiriaren fotokopia. riaren fotokopia. * Langabeen kasuan, ikasturteak iraun duen bitartean langabezian egon izanaren * Langabeen kasuan, ikasturteak iraun duen bitartean langabezian egon izanaren ziurtagiria. ziurtagiria. * Ikasleen kasuan, ikasturteak iraun duen artean ikasten egon izana frogatzeko * Ikasleen kasuan, ikasturteak iraun duen artean ikasten egon izana frogatzeko matrikula orria. matrikula orria. * Banketxe edo aurrezki kutxak sina* Banketxe edo aurrezki kutxak sinatutako agiria, kontu korrontearen titularra bera tutako agiria, kontu korrontearen titularra bera dela egiaztatzen duena. dela egiaztatzen duena. * Banketxe edo aurrezki kutxak emandako agiria, matrikularen diru* Banketxe edo aurrezki kutxak emandako agiria, matrikularen diru--sarrera egin dela sarrera egin dela egiaztatzen duena. egiaztatzen duena. * Euskaltegiak edo barnetegiak emandako ziurtagiria. Bertan argi eta g* Euskaltegiak edo barnetegiak emandako ziurtagiria. Bertan argi eta garbi azaldu arbi azaldu beharko dituzte honako puntu hauek:beharko dituzte honako puntu hauek: o Ikasleak ordaindu duen matrikularen zenbatekoa.o Ikasleak ordaindu duen matrikularen zenbatekoa. o Ikasleak ongi aprobetxatu duen ala ez ikasturtea (hasierako maila, egin zaizkion o Ikasleak ongi aprobetxatu duen ala ez ikasturtea (hasierako maila, egin zaizkion probak eta amaieran gainditu duen maila).probak eta amaieran gainditu duen maila). o Iko Ikasleak urtean zehar izan duen asistentzia. Agiri hori ikastaroa amaitzean asleak urtean zehar izan duen asistentzia. Agiri hori ikastaroa amaitzean aurkeztu beharko da.aurkeztu beharko da. Diru laguntzak banatzeko irizpideak: Diru laguntzak banatzeko irizpideak: „h Lanean ari direnentzLanean ari direnentzat: ikastaroaren at: ikastaroaren matrikularen %matrikularen %8800 emangoemango zaie, beti ere zaie, beti ere eskola orduen % 80ra joateaz gainera, HABEkeskola orduen % 80ra joateaz gainera, HABEk ezarritako irizpideen arabera, ezarritako irizpideen arabera, ikasturteari dagozkion urratsak gainditu izanaren egiaztagiria lortu eta ikasturteari dagozkion urratsak gainditu izanaren egiaztagiria lortu eta aurkezterakoan. Ez da bi aldiz emango urrats bera egiteko diru laguntzarik, ez aurkezterakoan. Ez da bi aldiz emango urrats bera egiteko diru laguntzarik, ez eta laguntza beste inon emandakoa izanda ere. Gehienez eta laguntza beste inon emandakoa izanda ere. Gehienez 350350£á e£á emango mango diradira(*).(*). „h Langabezian daudenentzLangabezian daudenentzat: ikastaroaren matrikularen at: ikastaroaren matrikularen %%8855 emango zaie, emango zaie, ikasturteak iraun duen artean langabezian edo ikasten egon izana frogatzen ikasturteak iraun duen artean langabezian edo ikasten egon izana frogatzen dutenei, eskola orduen % 90era joan izanaren egiaztagaria aurkezten badute, dutenei, eskola orduen % 90era joan izanaren egiaztagaria aurkezten badute, HABEk ezarritakoHABEk ezarritako irizpideen arabera, ikasturteari dagozkion urratsak gainditu irizpideen arabera, ikasturteari dagozkion urratsak gainditu izanaren egiaztagiria lortu eta aurkezterakoan. Ez da bi aldiz emango urrats izanaren egiaztagiria lortu eta aurkezterakoan. Ez da bi aldiz emango urrats bera egiteko diru laguntzarik, ez eta laguntza beste inon emandakoa izanda bera egiteko diru laguntzarik, ez eta laguntza beste inon emandakoa izanda ere. Gehienez ere. Gehienez 450450£á emango£á emango dira.(*)dira.(*) ** EzkioEzkio--Itsasoko Udalak eskumena izango du egokiak ikusten dituen kasu bereziak Itsasoko Udalak eskumena izango du egokiak ikusten dituen kasu bereziak aztertzeko eta kasu berezi bakoitzari egokitutako erabakia hartzeko.aztertzeko eta kasu berezi bakoitzari egokitutako erabakia hartzeko. * Irizpide hauek guztiak urteko aurrekontuan zehaztutako kopuruen mende egongo * Irizpide hauek guztiak urteko aurrekontuan zehaztutako kopuruen mende egongo dira; hau da, irizpide hodira; hau da, irizpide horiek jarraituko dira dirua banatzeko, betiere aurrekontuak riek jarraituko dira dirua banatzeko, betiere aurrekontuak ahalbidetzen duen neurrian. Horregatik, Ezkioahalbidetzen duen neurrian. Horregatik, Ezkio--Itsasoko Udalak urteko aurrekontua Itsasoko Udalak urteko aurrekontua onartzen duenean ezarriko du gehienez banatuko den kopurua. onartzen duenean ezarriko du gehienez banatuko den kopurua. Eskaerak eta dokumentuak aurkezteko epea: Eskaerak eta dokumentuak aurkezteko epea: „h EskaeraEskaerak eta dokumentuak aurkezteko epea barnetegian edo euskaltegian k eta dokumentuak aurkezteko epea barnetegian edo euskaltegian ikastaroa amaitzen den egunetik hilabetera amaituko da.ikastaroa amaitzen den egunetik hilabetera amaituko da. „h Eskaera aurrez eginezEskaera aurrez eginez gero,gero, diru laguntza jasotzeko lehentasuna emango diru laguntza jasotzeko lehentasuna emango dada: aurrekontua egokitzeko edo zenbateko diru laguntza izango dute: aurrekontua egokitzeko edo zenbateko diru laguntza izango duten ziur n ziur jakiteko aukera egongo da. Eskaera guztiek Udalaren muga gainditzen jakiteko aukera egongo da. Eskaera guztiek Udalaren muga gainditzen badute, laguntzak txikiagoak izango dira. badute, laguntzak txikiagoak izango dira. (**) Ordenantzak ez du egoera ekonomikoaren araberako bereizketarik egiten, baina, (**) Ordenantzak ez du egoera ekonomikoaren araberako bereizketarik egiten, baina, gizarte laguntzailearen irizpideen arabera, Udalak dirugizarte laguntzailearen irizpideen arabera, Udalak diru laguntzak handitzeko aukera laguntzak handitzeko aukera aztertu nahi du. Diru laguntza osoa ikasturte amaieran ordaindu beharrean zati bat aztertu nahi du. Diru laguntza osoa ikasturte amaieran ordaindu beharrean zati bat aurreratzeko aukera ere kasu hauetan azter daiteke.(Hori guztia Udaleko gizarte aurreratzeko aukera ere kasu hauetan azter daiteke.(Hori guztia Udaleko gizarte langilearekin kontsultatu behar da.)langilearekin kontsultatu behar da.) (*) Kopuruak ezartzeko erre (*) Kopuruak ezartzeko erreferentzia AEKferentzia AEK--k dituen tarifak izan dira. Hortaz, baliteke k dituen tarifak izan dira. Hortaz, baliteke urtez urte eguneratzen joatea.urtez urte eguneratzen joatea. http://goiztiri.blogspot.com.es/2011/09/1112http://goiztiri.blogspot.com.es/2011/09/1112--ikasturterakoikasturterako--eskaintzaeskaintza--oferta.htmloferta.html